املت ایرانی
38,000 تومان
score score score score score
سوسیس تخم مرغ
40,000 تومان
score score score score score
صبحانه ایرانی
50,000 تومان
score score score score score
صبحانه انگلیسی
75,000 تومان
score score score score score
کنتانیتال
34,000 تومان
score score score score score
مک مافین
50,000 تومان
score score score score score
فرنچ تست
26,000 تومان
score score score score score
وافل
30,000 تومان
score score score score score
پنکیک
55,000 تومان
score score score score score
کرپ
55,000 تومان
score score score score score