فیله مینیون
215,000 تومان
score score score score score
فیله استیک گوشت
198,000 تومان
score score score score score
چیکن استیک
115,000 تومان
score score score score score
چیلی استیک
215,000 تومان
score score score score score
چیکن پارمزان
110,000 تومان
score score score score score
چیکن پارمزان سوخاری اسپشیال
120,000 تومان
score score score score score
پاچینی
48,000 تومان
score score score score score
بال تنوری
48,000 تومان
score score score score score
فیله سوخاری
115,000 تومان
score score score score score
جوجه چینی
80,000 تومان
score score score score score
میکس برگر
54,000 تومان
score score score score score
چیزبرگر
58,000 تومان
score score score score score
کلاسیک برگر
48,000 تومان
score score score score score
چیکن برگر سوخاری
65,000 تومان
score score score score score
ساندویچ بیف استیک
79,000 تومان
score score score score score
برگر اسپشیال دایرکت
85,000 تومان
score score score score score
ماشروم برگر
58,000 تومان
score score score score score
ساندویچ چیکن بیف
69,000 تومان
score score score score score
پیتزا پپرونی
70,000 تومان
score score score score score
پیتزا نوستالژی
59,000 تومان
score score score score score
پیتزا سیسیلی
95,000 تومان
score score score score score
پیتزا اسپشیال دایرکت
97,000 تومان
score score score score score
پیتزا سوجوک
95,000 تومان
score score score score score
پیتزا سبزیجات
65,000 تومان
score score score score score
پیتزا بلوبیف
100,000 تومان
score score score score score
پیتزا چیکن پستو
80,000 تومان
score score score score score
پاستا آلفردو
75,000 تومان
score score score score score
پاستا پستو
80,000 تومان
score score score score score
پاستا آرابیتا
85,000 تومان
score score score score score
پاستا بیف استروگانف
80,000 تومان
score score score score score
پاستا چیکن استروگانف
85,000 تومان
score score score score score
پاستا تورینو
90,000 تومان
score score score score score
پاستا شف
85,000 تومان
score score score score score
سزار چیکن اسپشیال
108,000 تومان
score score score score score
سزار استیک
126,000 تومان
score score score score score
سزار با 4 رول فیله سوخاری
106,000 تومان
score score score score score
سزار با سینه مرغ گریل
90,000 تومان
score score score score score
سزار میکس (بیف و چیکن)
115,000 تومان
score score score score score
سزار با 2 رول فیله سوخاری
84,000 تومان
score score score score score
سالاد یونانی
60,000 تومان
score score score score score
سالاد فتوش
60,000 تومان
score score score score score
سالاد گاردن
60,000 تومان
score score score score score
نان سیر
30,000 تومان
score score score score score
نان سیر با بیکن
47,000 تومان
score score score score score
بشقاب سبزیجات
50,000 تومان
score score score score score
بشقاب قارچ
36,000 تومان
score score score score score
سیب زمینی سرخ کرده با سس چدار
30,000 تومان
score score score score score
سیب زمینی سرخ کرده با سس قارچ
35,000 تومان
score score score score score
سیب زمینی با قارچ و پنیر و ژامبون
45,000 تومان
score score score score score
گراتن سیب زمینی
45,000 تومان
score score score score score
آب معدنی کوچک گابی ین
5,000 تومان
score score score score score
نوشابی قوطی کوکاکولا
4,000 تومان
score score score score score
نوشابه قوطی فانتا
4,000 تومان
score score score score score
نوشابه قوطی اسپرایت
4,000 تومان
score score score score score